سمیه افشار

سمیه افشار

طراح گرافیک

سمیه افشار

طراح گرافیک

ما با خشم عادلانه محکوم می شویم

رامین کیارش

رامین کیارش

توسعه دهنده وردپرس

رامین کیارش

توسعه دهنده وردپرس

ما با خشم عادلانه محکوم می شویم

مهناز حسنی

مهناز حسنی

مدیریت مشتری

مهناز حسنی

مدیریت مشتری

ما با خشم عادلانه محکوم می شویم

فرشاد کاضمی

فرشاد کاضمی

توسعه دهنده ارشد

فرشاد کاضمی

توسعه دهنده ارشد

ما با خشم عادلانه محکوم می شویم

سامان اجلی

مدیر

ما با خشم عادلانه محکوم می شویم

احسان حقی

احسان حقی

توسعه دهنده ارشد

احسان حقی

توسعه دهنده ارشد

ما با خشم عادلانه محکوم می شویم

X